Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων (ΒΕΠΕΣ), τόμος 98ος

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων (ΒΕΠΕΣ), τόμος 98ος

Ιωάννης Χρυσόστομος

ΈκδοσηΑ'

Σύνολο σελίδων:362

Διαστάσεις:14 x 21

Κωδικός:99.02.653

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 98ος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (Μέρος Θ')

Ερμηνευτικά αποσπάσματα εις τας Παροιμίας, Υπόμνημα εις τον Ησαΐαν, Ομιλίαι εις τον Οζίαν, Εις την προφητικήν ρήσιν την λέγουσαν «Εγώ Κύριος ο Θεός εποίησα φως και σκότος, ποιών ειρήνην, και κτίζων κακά»