Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 98ος

Ιωάννης Χρυσόστομος

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 98ος


ΈκδοσηΑ'

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.00.012

Κατηγορία:Υπό Έκδοση


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ερμηνευτικά αποσπάσματα εις τας Παροιμίας, Υπόμνημα εις τον Ησαΐαν, Ομιλίαι εις τον Οζίαν (Και εις το «Είδον τον Κύριον»), Εις την προφητικήν ρήσιν την λέγουσαν· «Εγώ Κύριος ο Θεός εποίησα φως και σκότος, ποιών ειρήνην, και κτίζων κακά»

Εκκλησιαστικά είδη