Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 68ος

Γρηγόριος ο Νύσσης

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 68ος


Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.068

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τόμος 68ος Κατά Ευνομίου, αντιαιρετικοί λόγοι Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄και άλλοι λόγοι και επιστολές