Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 93ος

Ιωάννης Χρυσόστομος

Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων(ΒΕΠΕΣ), τόμος 93ος


ΈκδοσηΑ'

Σύνολο σελίδων:

Διαστάσεις:14x21

Κωδικός:99.02.093

Κατηγορία:Πατρολογία ΒΕΠΕΣ

Τιμή: 20€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τόμος 93ος Ομιλίαι εις την Γένεσιν ΜΣΤ΄-ΞΣΤ΄, Λόγοι εις την Άνναν, Ομιλίαι εις τον Δαβίδ και τον Σαούλ