Εκκλησιαστικό Βιβλιοπωλείο - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νέες εκδόσεις!!!

 

Κεντρική Διάθεση

 • Ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος και η συμβολή του στη θεωρία της μουσικής τέχνης

  32 €
 • Οι αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της Βυζαντινής μελοποιίας

  32 €
 • Η εξήγησις της παλαιάς βυζαντινής σημειογραφίας

  22 €
 • Τα πρωτόγραφα της εξηγήσεως εις την νέαν μέθοδον σημειογραφίας

  91 €
 • Τα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής ΑΓΓΛΙΑ

  43 €
 • Τα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής ΣΙΝΑ

  75 €
 • Τα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής -Νησιωτική Ελλάς - ΥΔΡΑ

  32 €
 • Τα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής ΜΕΤΕΩΡΑ

  64 €
 • Τα χειρόγραφα Βυζαντινής μουσικής ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

  75 €
 • «Ο Λόγος σαρξ εγένετο»

  8 €
 • Περί της «Ώρας του Κυρίου», της «Εβδόμης και Ογδόης ημέρας»

  10 €
 • Η ιστορία του ακανθίνου στεφάνου

  5 €
<< 1 2 3 4 5 6 7 ... >>